Gedragstherapie hond, Gedragstherapie paard, sportmassage paard, Chris Irwin, horsemanship, Bach bloesems dieren, Ayurveda dieren

All Two Fours                          

Holistische coachingspraktijk voor mens, paard en hond

Privacy en Algemene Verwerking gegevens:

Alle gegevens die u beschikbaar stelt voor de uitvoering van uw opdracht zullen nooit doorgegeven worden aan derden. Uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan een derde partij, bijvoorbeeld als wij door omstandigheden uw opdracht aan een andere professional moeten doorgeven.

Factuurgegevens blijven bewaard tot de wettelijke bewaartermijn voor bedrijven. Inhoudelijke gegevens over de opdracht worden bewaard tot 180 kalender dagen na afronding, betaling en verstrijken reclametermijn van de opdracht (zie artikel 7 van de Algemene Voorwaarden).

GDPR:

All data and information you make available for the execution of the assignment will never be passed on to third parties. Only after your express consent will data be passed on to a third party, e.g. if due to unforeseen circumstances your assignment will be carried out by another professional.

Invoicing data will be kept on file until the legal filing term for Dutch companies will have expired. All detailed information and documents relating to an assignment will be kept on file until 180 calendar days after completion, payment and the expiry date for damages / compensation (see article 7 of General Conditions) has lapsed.