Gedragstherapie hond, Gedragstherapie paard, sportmassage paard, Chris Irwin, horsemanship, Bach bloesems dieren, Ayurveda dieren

All Two Fours                          

Holistische coachingspraktijk voor mens, paard en hond

Blog

Blog

view:  full / summary

Anita van Adelsbergen behaalt certificaten Chris Irwin

Posted on April 14, 2019 at 3:55 AM

Anita van Adelsbergen heeft inmiddels de eerste twee grondwerk certificaten behaald in de Chris Irwin methode. 


Ayurvedische psychologie

Posted on October 18, 2018 at 8:25 AM

Ayurvedische psychologie – een oude wijsheid krijgt nieuw leven ingeblazen.

Voor beoefenaars van yoga zal het begrip Ayurveda niet onbekend zijn. Vaak komen mensen vanuit de Ayurvedische wellness in aanraking met yoga of juist andersom. In het Westen staat Ayurveda met name bekend om de voedingsadviezen of massages. Dat deze oeroude natuurwijze ook een hele eigen kijk heeft op psyche en het leven in het algemeen, is wat minder bekend. Door de hectiek van de hedendaagse maatschappij en de vele ballen die we als mens iedere dag in de lucht moeten houden, liggen mentale aandoeningen als een burn-out of depressie al gauw op de loer.

In Nederland kan men bij verschillende (alternatieve of reguliere) therapeuten en coaches terecht die volgens een bepaalde methodiek deze klachten onder controle kunnen krijgen. Het mooie van de Ayurveda is, dat het geen ‘methode’ is, maar een eigen visie op de psyche geeft, die voor ieder mens anders is.

Wat betreft Ayurvedische voeding zijn de meesten onder u wellicht wel bekend met de ‘tri-doshas’. Aan de hand van een vragenlijst kan bepaald worden welk constitutie type overheerst (Vata, Pitta of Kapha) om daar vervolgens de juiste voedings, en- leefstijl adviezen aan te koppelen. De Ayurveda hanteert ook voor de psyche een dergelijke indeling, namelijk de Gunas (Tamas, Rajas en Sattva). Net zoals de doshas dienen deze in balans om zijn voor een gezonde geest, waarbij zo veel mogelijk ‘sattvisch’ te leven het streven dient te zijn.

Buiten de persoonlijke indeling, die voor ieder mens anders is, gaat de Ayurveda uit van een duidelijke structuur van de geest en de invloeden daarop. Voor veel burn-out patiënten is het een hele troost als ze verteld krijgen dat de Ayurveda de ziel (de Jivatman) als onaantastbaar ziet. Daaromheen zijn er verschillende lagen om deze kern heen die zowel intern als extern de ziel weliswaar kunnen ‘plagen’ doch dat de ziel hierdoor niet aangetast wordt. Als het ware betekent dit, dat wat er ook gebeurt in het leven van een persoon, de ziel altijd hetzelfde zal blijven. Dan maakt het niet uit welke situaties, gedachten of emoties voorbijkomen, zowel positieve als negatieve. En zoals het boeddhisme ons ook al leerde: alles komt en gaat- zowel positieve als negatieve gedachten, emoties en situaties. Niets is voor altijd.

Een van de lagen die om de ‘Jivatman’ heen ligt is de Buddhi. Deze staat voor onze natuurlijke intelligentie, oftewel ons eigen instinct, intuïtie, onderbuikgevoel. Door inwerkingen van binnenuit (emoties, gedachten) of buitenaf (situaties in privé,- of werksfeer, onzekerheden) vergeten we soms op de Buddhi te vertrouwen. Hierdoor raken we steeds meer verwijderd van ons ‘ik’ en raken we onszelf kwijt. De inwerkingen qua gedachten of situaties kunnen per periode verschillen. De cirkel blijft dus constant in beweging!

Boven de Buddhi hangt aan de buitenkant ook nog een laag die Ahamkara genoemd wordt. In onze moderne maatschappij kunnen we deze vertalen met ‘ego’. Doordat Ahamkara aan de bovenkant van de structuur ligt en veel invloeden van buitenaf naar binnen haalt, werkt ons ego door tot de binnenste laag (Buddhi en Jivatman oftwel onze intuïtie en ziel) waardoor ons echte ‘ik’ vertroebeld wordt. Het ego staat er bovendien ook om bekend om te veel te leven naar wat er van ons verwacht wordt, of mee te doen met de moderne hectiek van het leven. Deze is dus als het ware naar buiten toe gericht. Alhoewel dat natuurlijk ook in zekere zin noodzakelijk is, immers zijn we allemaal met elkaar verbonden, is de balans tussen de buitenwereld en onze intuïtie van belang om mentaal sterk en gezond te blijven.

Wat kunnen wij nu met deze oude wetenschap in de moderne tijd van nu? Een ayurvedisch psycholoog zal altijd eerst achter de oorzaak van de mentale toestand willen komen. Hierbij gaat men uit van de doshas (het bepalen welke dosha de overhand heeft) en de gunas. Vervolgens wordt vastgesteld wat de prakruti is (de basisverhouding tussen de doshas conform de persoon in balans) en daarna gaat men na wat de vikruti is ( de basisverhouding tussen de doshas als de persoon niet in balans is). De gunas worden er bijgehaald om de mentale toestand aan te geven, die vervolgens ook weer voor iedere dosha een andere wisselwerking kennen.

Ayurveda kent net als de andere alternatieve therapiëen een holistische visie, d.w.z. geest en lichaam zijn met elkaar verbonden. Voeding, leefstijl en de mentale adviezen kunnen ervoor zorgen dat de persoon zelf uit zijn disbalans kan komen. Het verschil met veel andere behandelmogelijkheden is dat de Ayurveda juist de eigen kracht aanboort (het opnieuw gaan luisteren naar de buddhi bijvoorbeeld) om energie op te bouwen voor een hernieuwd begin. Yoga (met name pranayamas) is daar overigens een onderdeel van. Niet voor iedereen, want bij sommige kapha types adviseert men bijvoorbeeld wat intensere sporten zoals aerobics, tennis of dansen.

Ayurvedische psychologie is de laatste jaren in opkomst gekomen in onze buurlanden, met name in Duitsland. Doordat het een natuurlijke manier is om weer in je kracht te komen, duurt de weg misschien iets langer dan een ‘homeopathisch’ middel, echter wordt de oorzaak wel bij de kern aangepakt. Letterlijk en figuurlijk, immers gaat de mens weer luisteren naar de kern in ons lichaam, de ziel.

Anita van Adelsbergen is Ayurveda coach voor mensen, honden en paarden. www.alltwofours.nl


Rss_feed